Add Line

Click Here

Call Today

081 426 6169

เกี่ยวกับเรา

เริ่มจากความฝันจึงสานให้เป็นจริงโดยเริ่มจากเราเรียนด้านการออกแบบแฟชั่น โดยตรงจากมหาวิทยาลัยราชมงคลพระนครและจบออกมาหาประสบการณ์ ในการทำงานในบริษัทเอกชนมากกว่า 10ปี ในตำแหน่ง Lingerie Designer สั่งสมประสบการณ์มาเรื่อยๆ ซึ่งเรากลายเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการทำงานในวงการแฟชั่น ทั้งการออกแบบและสร้างแพทเทินส์ จนเรารู้สึกอิ่มตัวเรา และคิดว่าเราต้องมีธุรกิจของตัวเอง ก็เลยตัดสินใจลาออกจากงานประจำมาทำธุรกิจส่วนตัว

ภายใต้ชื่อแบรนด์ของเราเองคือ Miss Friendly ซึ่งเรารับงานที่ทำอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของหลายๆ แบรนด์เนม ที่ร่วมฝ่าฝัน ร่วมสานฝันกับ กลุ่มหรือบุคคล ที่อยากสร้างแบรนด์ เรายินดีให้คำปรึกษากับลูกค้าที่เข้ามาร่วมงานกับเราทุกคน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าธุรกิจเล็กๆของเราจะเติบโตยิ่งๆขึ้นไปในภายภาคหน้า

ซึ่งเรายึดหลักและคติในการทำงานคือ
ขยัน ซื่อสัตย์ เป็นมิตร และรักษาเวลา ต่อลูกค้า